Atgriešanas noteikumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, nosūtot atteikuma vēstuli Pārdevējam (Preču atgriešanas veidlapa) uz internetveikala e-pasta adresi [email protected]

Pircējam pēc atteikuma paziņošanas, jānodod preci kopā ar aizpildītu preču atgriešanas veidlapu (oriģinālu) atpakaļ Pārdevējam 2 (divu) darba dienu laikā.  Preci jāatgriež Pārdevējam uz adresi: Rīga, Braslas iela 29A, LV-1084. Nepieciešamības gadījumā Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa tālruni: +371 24427077.

Pārdevējs atmaksā visu pasūtījuma summu (neieskaitot piegādes izdevumus), veicot pārskaitījumu uz Pircēja norēķinu kontu 3 (trīs) darba dienu laikā, no brīža, kad prece ir nodota Pārdevējam un pārbaudīta. Atgrieztas preces pārbaudes laiks ir 2 (divas) darba dienas. 

Piegādes izmaksas tiek kompensētas, ja Prece piegādāta ar bojājumiem vai nepilnā komplektācijā. 

Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja tās ir Pircēja sabojātas, izmantotas un pazaudējušas savu oriģinālo izskatu. Atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā iepakojumā un tādas pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot.

Preču apmaiņa: Preci, kuru Pircējs vēlas atgriezt ir iespēja samainīt pret jebkuru citu preci, kura ir pieejama. Šajā gadījumā preču atgriešanas veidlapā jānorāda preces nosaukumu pret, ko vēlaties samainīt preci. Pirms preču apmaiņas Pircējam jāinformē Pārdevējs pa tālruni: +371 24427077, pret kuru preci Pircējs vēlas veikt apmaiņu.

VISUS IZDEVUMUS, KAS RODAS SASITĪBĀ AR PRECES NODOŠANU ATPAKAĻ PĀRDEVĒJAM, SEDZ PIRCĒJS.

Precu_atgriesanas_veidlapa.pdf

SIA "VALANA AUTO"
Reģ.Nr. 40103474779
+371 24427077
Braslas iela 29A, Rīga, LV-1084