Privātuma un sīkdatņu politika

Jūsu informācijas datu pārzinis ir SIA “VALANA AUTO”, Reģ. nr. 40103474779 , juridiskā adrese: Praulienas iela 4-100, Rīga, LV-1021, Latvija, tam pieder internetveikals www.zviedrusienas.lv

Privātuma politika

Privātuma politika ir attiecināma uz www.zviedrusienas.lv internetveikala apmeklētājiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis), turpmāk tekstā – regula, par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Pārzinis nodrošina caurskatāmu, godīgu un Latvijas Republikā reglamentējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi.

Atbilstoši regulas 4. Panta 7. punktam par personu datu apstrādes atbilstību regulai ir atbildīgs pārzinis, šajā gadījumā SIA ”VALANA AUTO”.

SIA “VALANA AUTO” veicot personas datu asptrādi ievēro regulas 6. panta 1. punktā noteikto.

SIA “VALANA AUTOpesonas datus apstrādā likumīgā un pārredzamā veidā, nodrošinot likumīgumu, godprātību, pārredzamību, nolūka ierobežojumu, precizitāti, minimizēšanu, integritāti un konfidencialitāti, kā arī glabāšanas ierobežojumus, pret tām personām, kuru personas datus apstrādā.

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

  • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
  • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
  • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
  • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
  • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
  • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

Apmeklējot SIA VALANA AUTO tīmekļa vietni (www.zviedrusienas.lv) lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tām piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vietnē www.zviedrusienas.lv tiek izmantotas arī analītiskās sīkdatnes, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, bet neizpauž Jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās “Google Analytics” sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

SIA "VALANA AUTO"
Reģ.Nr. 40103474779
+371 24427077
Braslas iela 29A, Rīga, LV-1084