Atgriešanas noteikumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, nosūtot atteikuma vēstuli Pārdevējam (Preču atgriešanas veidlapa) uz internetveikala e-pasta adresi [email protected]

Pircējam pēc atteikuma paziņošanas, jānodod preci kopā ar aizpildītu preču atgriešanas veidlapu (oriģinālu) atpakaļ Pārdevējam 2 (divu) darba dienu laikā.  Preci jāatgriež Pārdevējam uz adresi: Rīga, Antenas iela 4, LV-1004. Nepieciešamības gadījumā Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa tālruni: +371 24427077.

Pārdevējs atmaksā visu pasūtījuma summu (neieskaitot piegādes izdevumus), veicot pārskaitījumu uz Pircēja norēķinu kontu 3 (trīs) darba dienu laikā, no brīža, kad prece ir nodota Pārdevējam un pārbaudīta. Atgrieztas preces pārbaudes laiks ir 2 (divas) darba dienas.

Piegādes izmaksas tiek kompensētas, ja Prece piegādāta ar bojājumiem vai nepilnā komplektācijā.

Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja tās ir Pircēja sabojātas, izmantotas un pazaudējušas savu oriģinālo izskatu. Atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā iepakojumā un tādas pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot.

Preču apmaiņa: Preci, kuru Pircējs vēlas atgriezt ir iespēja samainīt pret jebkuru citu preci, kura ir pieejama. Šajā gadījumā preču atgriešanas veidlapā jānorāda preces nosaukumu pret, ko vēlaties samainīt preci. Pirms preču apmaiņas Pircējam jāinformē Pārdevējs pa tālruni: +371 24427077, pret kuru preci Pircējs vēlas veikt apmaiņu.

VISUS IZDEVUMUS, KAS RODAS SASITĪBĀ AR PRECES NODOŠANU ATPAKAĻ PĀRDEVĒJAM, SEDZ PIRCĒJS.

Precu_atgriesanas_veidlapa.pdf

Privātuma un sīkdatņu politika

Jūsu informācijas datu pārzinis ir SIA “VALANA AUTO”, Reģ. nr. 40103474779 , juridiskā adrese: Praulienas iela 4-100, Rīga, LV-1021, Latvija, tam pieder internetveikals www.zviedrusienas.lv

Privātuma politika

Privātuma politika ir attiecināma uz www.zviedrusienas.lv internetveikala apmeklētājiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis), turpmāk tekstā – regula, par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Pārzinis nodrošina caurskatāmu, godīgu un Latvijas Republikā reglamentējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi.

Atbilstoši regulas 4. Panta 7. punktam par personu datu apstrādes atbilstību regulai ir atbildīgs pārzinis, šajā gadījumā SIA ”VALANA AUTO”.

SIA “VALANA AUTO” veicot personas datu asptrādi ievēro regulas 6. panta 1. punktā noteikto.

SIA “VALANA AUTOpesonas datus apstrādā likumīgā un pārredzamā veidā, nodrošinot likumīgumu, godprātību, pārredzamību, nolūka ierobežojumu, precizitāti, minimizēšanu, integritāti un konfidencialitāti, kā arī glabāšanas ierobežojumus, pret tām personām, kuru personas datus apstrādā.

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

Apmeklējot SIA VALANA AUTO tīmekļa vietni (www.zviedrusienas.lv) lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tām piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vietnē www.zviedrusienas.lv tiek izmantotas arī analītiskās sīkdatnes, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, bet neizpauž Jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās “Google Analytics” sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pirms pasūtījuma noformēšanas internetveikalā www.zviedrusienas.lv, lūdzu, iepazīties ar visiem noteikumiem un nosacījumiem.  Noteikumi un nosacījumi laika gaitā var tikt mainīti, tāpēc ar tiem ir nepieciešams iepazīties pirms katra pasūtījuma noformēšanas. Uz noformēto pasūtījumu attiecas tie noteikumi un nosacījumi, kuri ir bijuši spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī.

Līgums

Veicot pasūtījumu šajā internetveikalā, starp SIA "VALANA AUTO", Reģ.Nr. 40103474779, juridiskā adrese: Rīga, Praulienas iela 4-100, LV-1021 (turpmāk tekstā saukts – Pārdevējs) no vienas puses un personu, kas veic pasūtījumu (turpmāk tekstā saukts – Pircējs) no otras puses, tiek noslēgts distances līgums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255. Šis Distances līgums ir uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs apstiprina “lietošanas noteikumus un privātuma politiku”, iepriekš aizpildot nepieciešamo informāciju un iepazīstoties ar šiem noteikumiem un nospiež pogu "Pirkt". Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad abas puses ir izpildījušas no līguma izrietošos pienākumus. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas, lūdzu, pārbaudīt vai jūsu sniegtā informācija pasūtījuma noformēšanā ir pareiza, jo, nospiežot pogu "Pirkt", jūs vairs nevarēsiet veikt izmaiņas.

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja pasūtītais priekšmets nav pieejams, ja netiek saņemta maksājuma autorizācija par pirkumu, ja produkta informācijā, tostarp cenā vai reklāmā, ir kļūda vai, ja Pārdevējam rodas aizdomas par krāpniecisku darbību.

Pasūtījuma veikšana

Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja www.zviedrusienas.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

Preces pasūtīšana www.zviedrusienas.lv uzskatāma par Pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.

Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējs saņems automātisko e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu un rēķinu. Kad Pircējs ir saņēmis vietnes www.zviedrusienas.lv automātisko pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, www.zviedrusienas.lv ir pieņēmis Pircēja oferti Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un www.zviedrusienas.lv.

Preču cenas vietnē www.zviedrusienas.lv ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā norādītajā laika posmā, ja tāds ir norādīts. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā, bet tās ir redzamas pasūtījuma noformēšanas laikā.

Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt Vārdu, Uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai www.zviedrusienas.lv klientu apkalpošanas speciālists varētu operatīvi sazināties kā arī nosūtīt preču pavadzīmi-rēķinu u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad www.zviedrusienas.lv klientu apklalpošanas speciālists ir apstiprinājis, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.

Ja Pārdevējs nevar piegādāt preci sarežģījumu dēļ, viņš par to informē Pircēju pa e-pastu vai tālruņa numuru. Ja Pircējs jau ir samaksājis pirkuma maksu, Pārdevējs tam atmaksā visu pasūtījuma summu, ieskaitot piegādes izdevumus, veicot pārskaitijumu uz Pircēja norēķinu kontu 5 (piecu) darba dienu laikā.

Visas preces atrodas Pārdevēja īpašumā līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis pilnu pasūtījuma summu.

Apmaksa

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci izmantojos šajā inetrnetveikala mājaslapā iestrādātos apmaksas rīkus.

Internetveikala www.zviedrusienas.lv apmaksas  veidi:

 • internetbankas pārskaitījums uz A/S Swedbank LV34HABA0551050488875 vai A/S Citadele banka LV54PARX0019071590001
 • online apmaksa ar VISA un MasterCard  (Klix by Citadele)
 • online apmaksa internetbankā  (Klix by Citadele)  
 • sadalīts maksājums / nomaksa (Klix Pay later)

Piegāde

Bezmaksas preču saņemšana internetveikala noliktavā, Antenas iela 4, Rīga, LV-1004:

 • Darba dienas - 9:00-16:00, iepriekš sazinoties
 • Brīvdienas - pēc vienošanās,

Rīgas pilsētas robežās piegāde ar kurjeru - 1 līdz 2 darba dienu laikā no pasūtījumu apstiprināšanas brīža. Latvijas teritorijā - 2 līdz 4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas bankas norēķinu kontā.

Noformējot pasūtījumu Pircējs var izvēlēties sev piemērotāko piegādes veidu. Preču piegādes izdevumus sedz Pircējs. Piegādes summa ir atkarīga no izvēlētās piegādes veida. Sīkāk par piegādes izmaksām sadaļā "Apmaksa un piegāde".

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma piegādi uz Pircēja nepareizi norādītu adresi, tāpēc Pircējam ir jāsniedz pilnīga un precīza informācija par Pircēja vārdu, uzvārdu un piegādes adresi.

Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai Pircējam sūtījumu piegādātu noteiktajā laikā. Tomēr reizēm kavējumi ir neizbēgami neparedzētu faktoru vai notikumu dēļ, kas nav Pārdevēja kontrolē, piemēram, transporta traucējumi, importa aizkavēšanās, tehniskās kļūmes.

Pārdevējs nevar piegādāt pasūtījumu valstī noteiktajās svētku dienās. Šajos datumos piegāde būs ilgāka nekā parasti.

Preču atgriešanas noteikumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, nosūtot atteikuma vēstuli Pārdevējam (Preču atgriešanas veidlapa) uz internetveikala e-pasta adresi [email protected]

Pircējam pēc atteikuma paziņošanas, jānodod preci kopā ar aizpildītu preču atgriešanas veidlapu (oriģinālu) atpakaļ Pārdevējam 2 (divu) darba dienu laikā.  Preci jāatgriež Pārdevējam uz adresi: Rīga, Antenas iela 4, LV-1004. Nepieciešamības gadījumā Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa tālruni: +371 24427077.

Pārdevējs atmaksā visu pasūtījuma summu (neieskaitot piegādes izdevumus), veicot pārskaitījumu uz Pircēja norēķinu kontu 3 (trīs) darba dienu laikā, no brīža, kad prece ir nodota Pārdevējam un pārbaudīta. Atgrieztas preces pārbaudes laiks ir 2 (divas) darba dienas.

Piegādes izmaksas tiek kompensētas, ja Prece piegādāta ar bojājumiem vai nepilnā komplektācijā.

Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja tās ir Pircēja sabojātas, izmantotas un pazaudējušas savu oriģinālo izskatu. Atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā iepakojumā un tādas pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot.

Preču apmaiņa: Preci, kuru Pircējs vēlas atgriezt ir iespēja samainīt pret jebkuru citu preci, kura ir pieejama. Šajā gadījumā preču atgriešanas veidlapā jānorāda preces nosaukumu pret, ko vēlaties samainīt preci. Pirms preču apmaiņas Pircējam jāinformē Pārdevējs pa tālruni: +371 24427077, pret kuru preci Pircējs vēlas veikt apmaiņu.

VISUS IZDEVUMUS, KAS RODAS SASITĪBĀ AR PRECES NODOŠANU ATPAKAĻ PĀRDEVĒJAM, SEDZ PIRCĒJS.

Garantija

Uz precem tiek attiecinātas Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas.

Piemērojamie tiesību akti

Šie noteikumi tiek regulēti un piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.  Mēs, abas puses - Pārdevējs un Pircējs, piekrītam, ka visi strīdi, kas rodas starp pusēm uz šo noteikumu pamata, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, ko cels viena puse pret otru, kas izriet no Pirkuma līguma noteikumiem, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā.

Svarīgi

Pircēja saņemtās preces krāsa var atšķirties no preces attēlojuma internetveikala attēlā, Pircēja izmantotā displeja dēļ. Informācija par preci un tās īpatnībām ir norādīta preces aprakstā.

Корзина

Корзина пуста.