NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pirms pasūtījuma noformēšanas internetveikalā www.zviedrusienas.lv, lūdzu, iepazīties ar visiem noteikumiem un nosacījumiem.  Noteikumi un nosacījumi laika gaitā var tikt mainīti, tāpēc ar tiem ir nepieciešams iepazīties pirms katra pasūtījuma noformēšanas. Uz noformēto pasūtījumu attiecas tie noteikumi un nosacījumi, kuri ir bijuši spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī.

Līgums

Veicot pasūtījumu šajā internetveikalā, starp SIA "VALANA AUTO", Reģ.Nr. 40103474779, juridiskā adrese: Rīga, Praulienas iela 4-100, LV-1021 (turpmāk tekstā saukts – Pārdevējs) no vienas puses un personu, kas veic pasūtījumu (turpmāk tekstā saukts – Pircējs) no otras puses, tiek noslēgts distances līgums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255. Šis Distances līgums ir uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs apstiprina “lietošanas noteikumus un privātuma politiku”, iepriekš aizpildot nepieciešamo informāciju un iepazīstoties ar šiem noteikumiem un nospiež pogu "Pirkt". Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad abas puses ir izpildījušas no līguma izrietošos pienākumus. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas, lūdzu, pārbaudīt vai jūsu sniegtā informācija pasūtījuma noformēšanā ir pareiza, jo, nospiežot pogu "Pirkt", jūs vairs nevarēsiet veikt izmaiņas.

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja pasūtītais priekšmets nav pieejams, ja netiek saņemta maksājuma autorizācija par pirkumu, ja produkta informācijā, tostarp cenā vai reklāmā, ir kļūda vai, ja Pārdevējam rodas aizdomas par krāpniecisku darbību.

Pasūtījuma veikšana

Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja www.zviedrusienas.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

Preces pasūtīšana www.zviedrusienas.lv uzskatāma par Pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.

Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējs saņems automātisko e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu un rēķinu. Kad Pircējs ir saņēmis vietnes www.zviedrusienas.lv automātisko pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, www.zviedrusienas.lv ir pieņēmis Pircēja oferti Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un www.zviedrusienas.lv.

Preču cenas vietnē www.zviedrusienas.lv ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā norādītajā laika posmā, ja tāds ir norādīts. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā, bet tās ir redzamas pasūtījuma noformēšanas laikā.

Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt Vārdu, Uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai www.zviedrusienas.lv klientu apkalpošanas speciālists varētu operatīvi sazināties kā arī nosūtīt preču pavadzīmi-rēķinu u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad www.zviedrusienas.lv klientu apklalpošanas speciālists ir apstiprinājis, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.

Ja Pārdevējs nevar piegādāt preci sarežģījumu dēļ, viņš par to informē Pircēju pa e-pastu vai tālruņa numuru. Ja Pircējs jau ir samaksājis pirkuma maksu, Pārdevējs tam atmaksā visu pasūtījuma summu, ieskaitot piegādes izdevumus, veicot pārskaitijumu uz Pircēja norēķinu kontu 5 (piecu) darba dienu laikā.

Visas preces atrodas Pārdevēja īpašumā līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis pilnu pasūtījuma summu.

Apmaksa

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci izmantojos šajā inetrnetveikala mājaslapā iestrādātos apmaksas rīkus.

Internetveikala www.zviedrusienas.lv apmaksas  veidi:

  • internetbankas pārskaitījums uz A/S Swedbank LV34HABA0551050488875 vai A/S Citadele banka LV54PARX0019071590001
  • online apmaksa ar VISA un MasterCard  (Klix by Citadele)
  • online apmaksa internetbankā  (Klix by Citadele)  
  • sadalīts maksājums / nomaksa (Klix Pay later)

Piegāde

Bezmaksas preču saņemšana internetveikala noliktavā:  Rīga, Braslas iela 29A, LV-1084 :

  • Darba dienas - 9:00-16:00, iepriekš sazinoties
  • Brīvdienas - pēc vienošanās,

Rīgas pilsētas robežās piegāde ar kurjeru - 1 līdz 2 darba dienu laikā no pasūtījumu apstiprināšanas brīža. Latvijas teritorijā - 2 līdz 4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas bankas norēķinu kontā.

Noformējot pasūtījumu Pircējs var izvēlēties sev piemērotāko piegādes veidu. Preču piegādes izdevumus sedz Pircējs. Piegādes summa ir atkarīga no izvēlētās piegādes veida. Sīkāk par piegādes izmaksām sadaļā "Apmaksa un piegāde".

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma piegādi uz Pircēja nepareizi norādītu adresi, tāpēc Pircējam ir jāsniedz pilnīga un precīza informācija par Pircēja vārdu, uzvārdu un piegādes adresi.

Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai Pircējam sūtījumu piegādātu noteiktajā laikā. Tomēr reizēm kavējumi ir neizbēgami neparedzētu faktoru vai notikumu dēļ, kas nav Pārdevēja kontrolē, piemēram, transporta traucējumi, importa aizkavēšanās, tehniskās kļūmes.

Pārdevējs nevar piegādāt pasūtījumu valstī noteiktajās svētku dienās. Šajos datumos piegāde būs ilgāka nekā parasti.

Preču atgriešanas noteikumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, nosūtot atteikuma vēstuli Pārdevējam (Preču atgriešanas veidlapa) uz internetveikala e-pasta adresi [email protected]

Pircējam pēc atteikuma paziņošanas, jānodod preci kopā ar aizpildītu preču atgriešanas veidlapu (oriģinālu) atpakaļ Pārdevējam 2 (divu) darba dienu laikā.  Preci jāatgriež Pārdevējam uz adresi: Rīga, Braslas iela 29A, LV-1084. Nepieciešamības gadījumā Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa tālruni: +371 24427077.

Pārdevējs atmaksā visu pasūtījuma summu (neieskaitot piegādes izdevumus), veicot pārskaitījumu uz Pircēja norēķinu kontu 3 (trīs) darba dienu laikā, no brīža, kad prece ir nodota Pārdevējam un pārbaudīta. Atgrieztas preces pārbaudes laiks ir 2 (divas) darba dienas.

Piegādes izmaksas tiek kompensētas, ja Prece piegādāta ar bojājumiem vai nepilnā komplektācijā.

Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja tās ir Pircēja sabojātas, izmantotas un pazaudējušas savu oriģinālo izskatu. Atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā iepakojumā un tādas pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot.

Preču apmaiņa: Preci, kuru Pircējs vēlas atgriezt ir iespēja samainīt pret jebkuru citu preci, kura ir pieejama. Šajā gadījumā preču atgriešanas veidlapā jānorāda preces nosaukumu pret, ko vēlaties samainīt preci. Pirms preču apmaiņas Pircējam jāinformē Pārdevējs pa tālruni: +371 24427077, pret kuru preci Pircējs vēlas veikt apmaiņu.

VISUS IZDEVUMUS, KAS RODAS SASITĪBĀ AR PRECES NODOŠANU ATPAKAĻ PĀRDEVĒJAM, SEDZ PIRCĒJS.

Garantija

Uz precem tiek attiecinātas Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas.

Piemērojamie tiesību akti

Šie noteikumi tiek regulēti un piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.  Mēs, abas puses - Pārdevējs un Pircējs, piekrītam, ka visi strīdi, kas rodas starp pusēm uz šo noteikumu pamata, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, ko cels viena puse pret otru, kas izriet no Pirkuma līguma noteikumiem, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā.

Svarīgi

Pircēja saņemtās preces krāsa var atšķirties no preces attēlojuma internetveikala attēlā, Pircēja izmantotā displeja dēļ. Informācija par preci un tās īpatnībām ir norādīta preces aprakstā.

Корзина

Корзина пуста.